Vi har mange gamle og kronisk syke som besøker oss daglig. Det er disse som er i faresonen for å bli alvorlig syke av koronavirus. Derfor har vi innført følgende regler inntil videre;

1) Ingen med forkjølelsessymptomer (feber, sår hals, hoste eller tungpustet) skal møte før de har snakket med lege på telefon eller video. Dette gjelder også dersom du kommer for en annen problemstilling enn forkjølelse.

2) Ingen med mistenkt koronasmitte hos seg selv eller i omgivelsene skal komme til legesenteret.

3) Ingen som har vært i områder med vedvarende smitte skal møte på legekontoret.

Hvis du er i tvil - RING FØRST!

Vi ber innstendig om at dette respekteres!