Alle legene på Lade Legesenter tilbyr nå videokonsultasjon og e-konsultasjon. Du kan igangsette e-konsultasjon direkte gjennom hjemmesiden og avtale videokonsultasjon via hjemmesiden eller på telefon.