Mange tar i disse dager kontakt for melde at de er i risikogruppe for koronavirus. Vi registerer kontakt i journal, men har foreløpig ingen venteliste eller definert instruks for vaksinering mot koronavirus når den tid kommer. Vi anbefaler å følge med på FHIs egen side om koronavaksinasjonsprogrammet. Den oppdateres fortløpende. 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet

Koronavaksinasjon vil være en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at kommunene får en plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen.