Lade Legesenter utvider! Eirik Øksenvåg begynner som fastlege fom. 1. juni 2021. Man kan allerede velge Eirik som fastlege:

https://tjenester.helsenorge.no/bytte-fastlege