Fra 15.06.21 får vi nytt telefonsystem ved Lade Legesenter.

Pga. teknisk svikt kan man inntil endringen trer i kraft oppleve "opptatt-signal" når man forsøker å ringe oss. Dette fordi vi midlertidig har for få linjer inn.

Dette kan skje hyppigst på morgenen, vi oppfordrer derfor alle til å forsøke igjen litt senere på dagen om man kan. Bruk ellers gjerne meldingstjeneste her på hjemmesiden. Ved akutte problemstillinger oppfordrer vi som vanlig å ringe 113.