Eirik Øksenvåg vil frem mot sommeren være delvis borte i foreldrepermisjon. Marcus Glenton Prescott vil være tilgjengelig som vikar.