Dr. Liv Agnes Gravrok Lorch-Falch er desverre blitt langtidsykemeldt. Vi har nå fått en vikarordning som foreløpig er gyldig inntil videre. Vi vil fortsatt ha begrenset kapasitet pga samtidig feireavikling. Gjenværende leger vil prøve å imøtekomme behov så langt mulig. Mange vil oppleve at timer blir omdirigert og at helsehjelp i den grad mulig vil bli avhjelpt per telefon eller elektronisk. Oppfølging av prøvesvar vil vi også kunne betjene elektronisk og per telefon. De som har behov for legehjelp bør nå ta kontakt NB bruk gjerne vår hjemmeside for e konsultasjon og timebestilling.

- PS Ekonsultajon og telefontimer gir samme takst som vanlig konsultajson kveld og helg gir kveldstakst hvilket vi må benytte nå pga stort arbeidspress.

Pasienter som opplever ikke å få nødvendig helsehjelp her kan ta kontakt med legevakt 116117.

- Vi oppdaterer ved endringer!