Målet med #sjekkdeg-kampanjen er å få flere kvinner med i Livmorhalsprogrammet. Antall kvinner som tar livmorhalsprøve har økt siden kampanjen startet i 2015, og mange har unngått å få livmorhalskreft.

Alle kvinner mellom 25 og 69 år oppfordres til å ta en livmorhalsprøve regelmessig. Hvert tredje år for deg mellom 25 og 33 år, hvert femte år om du er over 34 år. På denne måten kan vi oppdage celleforandringer tidlig, og minske risiko for livmorhalskreft.

Prøven tar bare noen minutter. Alle som har livmor bør følge livmorhalsprogrammet, uavhengig av seksuell praksis og kjønnsidentitet.

Ta kontakt med legekontoret dersom du har noen spørsmål omkring dette. Du finner også rikelig informasjon på kreftforeningens nettsider.