Det er innført et landsomfattende system for forskrivning av legemidler på resept. Dette systemet kalles e-resept og innebærer at det nå er slutt på at resepter skrives ut på papir. Fra nå av skriver legen ut en elektronisk resept som sendes til en database ("reseptbank"). Du kan oppsøke et hvilket som helst apotek og hente ut medisinen. Husk å ta med legitimasjon til apoteket.