Velkommen til Lade legesenter

Bestill time
Forny resept
Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon

Om oss

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Aktuelt

Fra og med 15.12.22 vil vi ta i bruk Helsenorge.no. Dette vil erstatte Helserespons. På Helsenorge.no kan du bestille konsultasjon for fysisk oppmøte og skriftlig konsultasjon (ekonsultasjon) samt resept.

Du vil også få varsel om time via Helsenorge.no fra denne dato.

Vi gjør oppmerksom på at timepåminnelser ett døgn før avtalen på timeavtaler med lege og avtaler ved laboratoriet frem i tid som er satt opp før 15.12.22 IKKE vil sendes ut etter 15.12.22. Timeavtalen du allerede har fått SMS om på tidspunktet den ble avtalt vil uansett bestå.

Influensavaksine 2022

Årets influensavaksine har kommet. De som har time til lege i denne perioden, kan få vaksine mens de er på vanlig time. Time for vaksinering uten legetime bestilles pr. telefon eller via e-kontakt på helserespons.

Vaksinen koster kr 250 kr til risikogrupper, 300 kr til ikke-risiko. Det settes ikke vaksiner til pasienter utenfor risikogruppe før 011222.

Du må beregne å vente i 20 minutter etter vaksinen er satt.

Definisjon risikogrupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. For begrunnelse se egen artikkel: Sesonginfluensavaksine til personer i fjørfenæringa ved utbrudd av fugleinfluensa

Du kan lese mer om influensavaksinen her: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon) og starte e-konsultasjon (tekst).

Influensavaksine

Influensavaksine blir tilgjengelig i oktober.

Informasjon om COVID-19

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Nyheter fra FHI