Velkommen til Lade legesenter

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Om oss

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

E-konsultasjon

Som alternativ til fysisk / video / telefon-konsultasjoner som er satt opp på et bestemt tidspunkt kan e-konsultasjoner direkte til fastlege være et alternativ ved problemstillinger som ikke krever fysisk vurdering eller samtale. Dette bestilles via helsenorge.no. Svarfrist for legen er 5 arbeidsdager etter opprettet e-konsultasjon. Hvis alternativet ikke kommer opp på helsenorge, kan funksjonen være slått av i perioder. Denne funksjonen kan også brukes av fastlege der det er avtalt oppfølging digitalt og man belastes da på lik linje som annen e-konsultasjon.

Grunnet stor arbeidsbelastning vil e-konsultasjoner i tilfeller besvares på kveld/helg og det påløper da kvelds/helgepris.

Hvis en har frikort, er gravid eller barn under 16 år påløper ingen egenandel.

Sommerferieavvikling

Mellom uke 25 og 33 er det sommerferieavvikling på Lade Legesenter. Det vil da være noe redusert bemanning. Fastlegene vil ikke være tilgjengelig for E-konsultasjoner i deler av perioden.

Aktuelt

Fra og med 15.12.22 vil vi ta i bruk Helsenorge.no. Dette vil erstatte Helserespons. På Helsenorge.no kan du bestille konsultasjon for fysisk oppmøte og skriftlig konsultasjon (ekonsultasjon) samt resept.

Du vil også få varsel om time via Helsenorge.no fra denne dato.

Vi gjør oppmerksom på at timepåminnelser ett døgn før avtalen på timeavtaler med lege og avtaler ved laboratoriet frem i tid som er satt opp før 15.12.22 IKKE vil sendes ut etter 15.12.22. Timeavtalen du allerede har fått SMS om på tidspunktet den ble avtalt vil uansett bestå.

Helsenorge tjenester

Her er en liten guide til hvilke tjenester du skal bruke på Helsenorge for de forskjellige tjenestene.

Bestill time
Bruk «Bestill time» i menyen over for å bestille ordinær legetime.

Forny resept
Bruk «Forny resept» i menyen over og resepten vil normalt være klar i løpet av 1-3 virkedager.

Kontakt legekontoret
Administrative spørsmål eller forespørsler til helsesekretærer.

Start e-konsultasjon
Nettbasert skriftlig konsultasjon. Du betaler egenandel som ved vanlig legetime.
NB! E-konsultasjon kan besvares utenfor legesenterets åpningstid, og kveldstakst vil benyttes. Ved bestilling av E-konsultasjon aksepteres dette. Når det er travelt, kan det ta opptil en uke før meldingen blir lest.

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon) og starte e-konsultasjon (tekst).

Influensavaksine

Influensavaksine blir tilgjengelig i oktober.

Nyheter fra FHI