Senteret sitt bannerbilde

Lade Legesenter

Velkommen til Lade legesenters hjemmesider. Her vil du finne endel informasjon om legesenteret og om oss som arbeider her.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Det er derfor tilrettelagt for bestilling av legetime og resepter på disse sidene.

Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du foretrekker det.Aktuelt

Overgang til Helsenorge.no 15.12.22

4. desember 2022

https://www.helsenorge.no/

Fra og med 15.12.22 vil vi ta i bruk Helsenorge.no. Dette vil erstatte Helserespons. På Helsenorge.no kan du bestille konsultasjon for fysisk oppmøte og skriftlig konsultasjon (ekonsultasjon) samt resept.

Du vil også få varsel om time via Helsenorge.no fra denne dato.

Det vil fortsatt være mulig å benytte Helserespons i en overgangsperiode.

Vi gjør oppmerksom på at ved timeavtaler med lege eller laboratorium frem i tid satt opp før 15.12.22 vil det IKKE sendes ut timepåminnelser ett døgn før avtalen etter denne dato. Timeavtalen du allerede har fått SMS om på tidpsunktet den ble avtalt vil uansett bestå. Møt opp som avtalt. 

Oppdatering av datasystem 15.12.22

2. desember 2022

I forbindelse med planlagt oppdatering av våre datasystemer vil Lade Legesenter holde stengt torsdag 15. desember. Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp-tilsyn vil bli vurdert ved Ringve Legesenter

Influensavaksine 2022

18. oktober 2022

Årets influensavaksine har kommet. De som har time til lege i denne perioden, kan få vaksine mens de er på vanlig time. Time for vaksinering uten legetime bestilles pr. telefon eller via e-kontakt på helserespons.

Vaksinen koster kr 250 kr til risikogrupper, 300 kr til ikke-risiko. Det settes ikke vaksiner til pasienter utenfor risikogruppe før 011222.

Du må beregne å vente i 20 minutter etter vaksinen er satt.

Definisjon risikogrupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. For begrunnelse se egen artikkel: Sesonginfluensavaksine til personer i fjørfenæringa ved utbrudd av fugleinfluensa

Du kan lese mer om influensavaksinen her: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/

#Sjekkdeg 2022

29. august 2022

Målet med #sjekkdeg-kampanjen er å få flere kvinner med i Livmorhalsprogrammet. Antall kvinner som tar livmorhalsprøve har økt siden kampanjen startet i 2015, og mange har unngått å få livmorhalskreft.

Alle kvinner mellom 25 og 69 år oppfordres til å ta en livmorhalsprøve regelmessig. Hvert tredje år for deg mellom 25 og 33 år, hvert femte år om du er over 34 år. På denne måten kan vi oppdage celleforandringer tidlig, og minske risiko for livmorhalskreft.

Prøven tar bare noen minutter. Alle som har livmor bør følge livmorhalsprogrammet, uavhengig av seksuell praksis og kjønnsidentitet.

Ta kontakt med legekontoret dersom du har noen spørsmål omkring dette. Du finner også rikelig informasjon på kreftforeningens nettsider.

Langtidssykemeldt lege .- VIKARORDNING ER PÅPLASS

8. juni 2022

Dr. Liv Agnes Gravrok Lorch-Falch er desverre blitt langtidsykemeldt. Vi har nå fått en vikarordning som foreløpig er gyldig inntil videre. Vi vil fortsatt ha begrenset kapasitet pga samtidig feireavikling. Gjenværende leger vil prøve å imøtekomme behov så langt mulig. Mange vil oppleve at timer blir omdirigert og at helsehjelp i den grad mulig vil bli avhjelpt per telefon eller elektronisk. Oppfølging av prøvesvar vil vi også kunne betjene elektronisk og per telefon. De som har behov for legehjelp bør nå ta kontakt NB bruk gjerne vår hjemmeside for e konsultasjon og timebestilling.

- PS Ekonsultajon og telefontimer gir samme takst som vanlig konsultajson kveld og helg gir kveldstakst hvilket vi må benytte nå pga stort arbeidspress.

Pasienter som opplever ikke å få nødvendig helsehjelp her kan ta kontakt med legevakt 116117.

- Vi oppdaterer ved endringer!

Nytt fra statens vegvesen

26. april 2022

Du må fornye førerkortet ditt innen 1. januar 2023 hvis du bruker legemidler som senker blodsukkeret og førerkortet ditt er gyldig i fem år eller mer.

Du trenger ikke å gjøre noe om du:

 • har inntil fem års gyldighet på førerkortet
 • har diabetes, men ikke bruker blodsukkersenkende legemidler

Har du førerkort med gyldighet på 5 år eller mer, har diabetes og bruker blodsukkersenkende legemidler, må du fornye førerkortet. Det nye førerkortet ditt får maksimalt 5 års gyldighet for vanlig personbil.

Ta med ferdigfylt egenerklæring og optikerattest.

Siste frist er 1. januar 2023

 

Generelt: Egenerklæring om helse for søkere for førerkort

For førerkortgruppe 1 er det tilstrekkelig med egenerklæring om helse når man ikke har helsesvekkelser som kan påvirke kjøreevnen. Disse personene kan derfor nøye seg med å fylle ut en egenerklæring, og behøver ikke oppsøke lege for å få en helseattest. Når egenerklæring om helse er tilstrekkelig, vil det bli foretatt synstest på trafikkstasjonen.

Dersom man har helsesvekkelse, skal man oppsøke lege og få helseattest. Utfylt egenerklæring skal da medbringes til lege.

Ved fornyelse av førerkort for personer over 80 år, og ved søknad/fornyelse om førerkort i førerkortgruppe 2 og 3, er det alltid krav om helseattest. Utfylt egenerklæring skal medbringes til lege samt optiker attest.

Legeerklæringer dekkes ikke av HELFO og koster 700/800 kr

Vikar ved Lade Legesenter

12. april 2022

Eirik Øksenvåg vil frem mot sommeren være delvis borte i foreldrepermisjon. Marcus Glenton Prescott vil være tilgjengelig som vikar. 

Influensavaksinen 2021. Utføres fom. uke 43.

18. oktober 2021

De som har fastlege på Lade legesenter og tilhører risikogrupper kan få gjort dette i vår åpningstid. Det er også mulighet for å få time for vaksine enkelte ettermiddager og kveld.

Mandag-fredag mellom 08:30 og 15:30.

Vaksinering mot sesonginfluensa kan også utføres i forbindelse med legetime.

Risikogrupper er:

 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
  • pårørende av- eller samboere med personer med nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling.

 

Angående vaksine mot koronavirus og risikogrupper

24. november 2020

Vi anbefaler å følge med på FHIs egen side om koronavaksinasjonsprogrammet. Den oppdateres fortløpende. 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet

Koronavaksinasjon vil være en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at kommunene har plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen.
 

Influensavaksinen 2020. Utføres fom. uke 43.

18. august 2020

De som har fastlege på Lade legesenter og tilhører risikogrupper kan få gjort dette i vår åpningstid. Det er også mulighet for å få time for vaksine enkelte ettermiddager og kveld.

Man.-tors. mellom 08:30 og 11:30 Fredag mellom 08:30 og 10:30.

Vaksinering mot sesonginfluensa kan også utføres i forbindelse med legetime.

Risikogrupper er:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre tilstander)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Les flere nyheter